Quý khách có thể tham khảo mục sản phẩm chế biến cắt khúc, hoặc mục công dụng của Ba Ba trên website của chúng tôi để hiểu thêm về cách chế biến các món ăn.
Link tham khảo tại đây: 

baba.vn/vi-vn/cong-dung-ba-ba/huong-dan-che-bien.aspx
Mọi thắc mắc có thể liên hệ với số điện thoại công ty hoặc gửi mail về hòm thư theo địa chỉ liên hệ bên dưới để được hồi đáp. Trân trọng cảm ơn!