BA BA GIÁ SỈ

BA BA GIỐNG HCM

BA BA TIỀN HẬU

CÁ TẦM GIÁ SỈ

CÁ TẦM TIỀN HẬU
THỦY SẢN XANH HCM
Trang chủ Sản phẩm CÁ TẦM VIỆT NAM

CÁ TẦM VIỆT NAM

Cá Tầm Fillet
Cá Tầm Fillet 215.000 VNĐ265.000 VNĐ
Giỏ hàng -18.87%
Cá Tầm Nguyên Con
Cá Tầm Nguyên Con 195.000 VNĐ200.000 VNĐ
Giỏ hàng -2.5%