BA BA GIÁ SỈ

BA BA GIỐNG HCM

Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh
Nhân Viên Kinh Doanh 09/10/2018 1. Tìm và mở rộng khách hàng theo chiến lược của công ty. 2. Theo dõi một vùng khách hàng. 3. Đăng tin quảng cáo, marketing cho công ty và các chi nhánh. 4. Công việc khác theo sự điều động của Tp.Kinh Doanh và Ban Giám Đốc.
Nhân Viên Giao Hàng
Nhân Viên Giao Hàng 08/06/2018 1. Tiếp nhận yêu cầu của người điều phối, đi nhận và giao hàng hóa từ Cty cho khách hàng. 2. Báo cáo kết quả giao nhận và hoàn trả số tiền thu được của khách hàng (nếu có) sau mỗi ngày. 3. Thu công nợ. 4. Một số công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.