BA BA GIÁ SỈ

BA BA GIỐNG HCM

Trang chủ Hoạt động

Hoạt động

Giao Hữu Bóng Đá
Giao Hữu Bóng Đá 21/06/2018 Ngoài lĩnh vực chuyên kinh doanh của mình về các mặt hàng baba và thủy hải sản, Công ty baba tiền hậu cũng thường xuyên rèn luyện sức khỏe với các chương trình thể thao mang tính chất đồng đội như, cầu lông, đá bóng. Vào ngày 27.5.2018 Công ty Tiền Hậu đã tổ chức buổi giao hữu bóng đá với công ty bảo hiểm BIC Cửu Long đơn vị Bến Tre.